CATALUNYA

Catalunya, una economia oberta i dinàmica

Catalunya és un país de l’Europa mediterrània, amb un PIB que supera els 200 mil milions d'euros, i un PIB per càpita de més de 28 mil euros. Amb una extensió de 32.106,5 km2, compta amb una població de 7,5 milions d’habitants.

Catalunya

 

El teixit industrial representa el 20,2% del VAB. Hi destaquen les indústries de:

alimentació i begudes

0%

química i refinació de petroli

0%

metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics

0%

material de transport

0%

 

Les branques que han guanyat més pes en l'estructura industrial els últims 15 anys són les d'energia, de sanejament i gestió de residus, d'alimentació, d'indústries químiques i de productes farmacèutics.

Pel que fa al sector agrari, representa un 0,9% del VAB total de Catalunya, i un 3,6% del VAB si s’hi inclou la indústria alimentària. La Producció Final Agrària se situa al voltant dels 4.300 milions d’euros, el 65,12% corresponents a la ramaderia, i el 32,07 a l’agricultura.

El sector exterior és un dels punts forts de l'economia catalana. Catalunya té un grau d'obertura comercial elevat (un 116,9% del seu PIB), en la línia d'altres economies petites i obertes d'Europa.

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al seu portal web www.meatbusinessforum.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA. PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES", o a través del correu electrònic prodeca@prodeca.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat
- Petició en què es concreta la sol·licitud
- Domicili a efectes de notificacions.

Alhora, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.